Szívgárda

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Szívgárda PDF Nyomtat Email
Jézus szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod!

szivgarda_jelveny „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy …” akár így is kezdhetnénk a Szívgárda bemutatását, hisz története 1919 szeptemberében egy mesével kezdődött. A Szív-újság Gyermekrovatában Blaskó Mária írt egy mesét, amely arról szólt, hogy elemista gyerekek gárdát toboroztak a Jézuskának. A szegedi gyermekek komolyan vették ezt a mesét, s levélben tudósították Blaskó Máriát, hogy követni akarják a mesében szereplő gyerekek példáját, s ők is gyermekgárdát akarnak toborozni Jézuska Szívének.

1920 februárjában alakult az első gárdacsapat, amelyet Jézus Szívéről neveztek el, az első avatás pedig 1920, március 25-én volt Szegeden. Az egyesületet tulajdonképpen P. Sinkovics Frigyes szegedi ferences alapította.
Kaplonyban P. Bíró András alapította meg a Szívgárda egyesületet. Hogy hány tagja volt, nincs róla pontos adat, de hogy közkedvelt volt, az biztos, mert szervezetük alapszabályzatát P. Szabó Dömjén adta ki.
Az általunk nagyra becsült és szeretett Dömjén atya 1929-ben megjelent könyvecskéjében ezeket olvashatjuk: „Van egy király, ki dicsőbb és hatalmasabb a föld összes királyainál. Az Úr Jézus ez a dicső király. Az Úr Jézusnak dicső és pompás hadserege a Szívgárda, a legdicsőbb katonaság a világon, melyhez tartozni a legnagyobb kitüntetés. Mert Krisztus a királyok királya, ki uralkodik kezdettől fogva a világ végéig.
A szívgárdista az Ő aranyos kis katonája, kinek nem csak a neve, de a lelke és a szíve is bizonyítja ezt. Egyenruhája lelke tisztasága, kitüntetései az erények illatos virágai, jelvénye a homlokán ragyogó kereszt, fegyvere az ima és a szeretet.”

1989-et követően a Szívgárdista egyesület újra feléledt Kühn Pál lelkiatya és Tyukodi Beáta hitoktató jóvoltából. Jelenleg 61 tagot számlál, és 22 újonc várja avatását Krisztus Király ünnepén.
A jó gárdista nem elégszik meg azzal, hogy szereti a szent Szívet, hanem azt akarja, hogy mások is nagyon szeressék. Imádkozik azokért, kik az Úr Jézust nem értik meg és szent Szívét durván megsértik. Azonban nem elég csak szóval szeretni az Úr Jézust, hanem kell cselekedettel is, ezért a szívgárdista teendői a következők:
emleklap
1. Amikor csak teheted, vegyél részt szentmisén, járulj szentáldozáshoz!
2. Ha nem tudsz naponta találkozni Jézussal a szentáldozásban, a lelkiáldozásban ezt megteheted!
3. Vegyél részt a szentségimádásokon, ájtatosságokon, litániákon!
Beszélgess az imában minél többet barátoddal, Jézussal!
4. Végezd el a gárda napi imáját!
5. Készíts házioltárt!
6. Tartsd meg az első pénteket szentgyónással, szentáldozással!
7. Éld a szeretet szüleiddel, nevelőiddel, társaiddal, minden emberrel szemben!
Gyűjts naponta jócselekedeteket!
8. Légy kovász! Szavaiddal, tetteiddel, engedelmességeddel, példás viselkedéseddel a családban, az iskolában, bárhol, vezess mindenkit közelebb Istenhez!
9. Toborozz új gárdistákat!
10. Tartsd meg a havi parancsot!

A gárdacsapat szakaszokra oszlik, a szakaszok tizedekre, a tizedek pedig csoportokra oszlanak. A csoportvezetők, a tizedesek, a szakaszvezetők és a kapitány a gárdisták közül kerülnek ki.
A mi gárdacsapatunk Szent Imréről kapta a nevét.
A gárdacsapatok havonta tevékenységeken (foglalkozásokon) vesznek részt, de vannak búcsúi és ünnepnapjai is. A szívgárdista gyerekek nagy örömmel vesznek részt a Szeretetszolgálat tagjaival közös beteglátogatásokon, anyák napi köszöntőkön. Karácsony előtt betlehemes játékkal kedveskednek a magányosan élő idős embereknek, de az Úrnapi előkészületekből is kiveszik a részüket.
Minden év november elején a szívgárda csoportok versenyen mérik össze „erejüket”, ügyességüket. A győztes csoport száma egész évben a Jézus Szíve szobornál díszeleg.
Reszler Mónika

Az utobbi vereseny képeit itt lehet megnézni és az avatás képeit itt.

Az avatással kapcsolatos beszámoló itt olvasható.

Nagybányai szívgárda tábor 2009 - képei alább és a beszámoló itt :