Kaplonyi gyerekek a Szívgárda táborban - Baumli Bernadett beszámolója

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Kaplonyi gyerekek a Szívgárda táborban - Baumli Bernadett beszámolója PDF Nyomtat Email
a_nagycsapat_ltogatba_a_loretti_nvreknl A szatmári egyházmegye egyházközségei közül csak Kaplonyban működik a Szívgárda. Ez egy gyermekmozgalom, mely 1993-ban lett újraindítva. A szívgárdisták feladata engesztelni Jézus Szent Szívét közös imádsággal, a havi parancs megtartásával és egész életvitelükkel. Minden szívgárdista legfőbb feladata, hogy azon munkálkodjon, amit a mozgalom jelmondata hangoztat: Jézus Szentséges Szíve- jöjjön el a Te országod.
A szívgárdista élethez, hozzátartozik a gyűléseken való részvétel, ünnepélyes körmeneteken való felvonulás, a nagyszombati sír őrzése lándzsával és pajzzsal, ahogyan egy „Jézus Szíve katonához” illik és más programokon való részvétel, amelyet nekik szerveznek az elöljárók.
Így idén augusztus 3- 8 között került megrendezésre a szívgárdistáknak szervezett első tábor. Szilveszter testvér kezdeményezésére első alkalom volt ez a megmozdulás, melynek felhívása minden szívgárdistának szólt, azonban csak tizenhárom szívgárdista válaszolt igennel erre a megszólításra. A Szívgárda tábor Nagybányán a Krisztus Király plébánián került megrendezésre, mely nem véletlen, hiszen a Szívgárda ünnepei közül a legfontosabb Krisztus Király ünnepe.
A tábor programja igazodott a mozgalom lelkiségéhez, de ugyanakkor a játékos, kíváncsi gyermekek kívánságait sem hagyta szem elől tévesztve, így volt alkalom a játékra, a szórakozásra, az együttlét örömének megélésére.
A résztvevők fel voltak készülve a táborra. Ez nemcsak azt jelenti, hogy jól összecsomagolták azokat a dolgokat, amelyek szükségesek egy táborozáshoz, hanem azt is jelentette, hogy előadással készülve és saját indulóval érkeztek a táborba. Ez jó lehetőség volt arra, hogy már tábor előtt összehangolódjanak a gyerekek.
Bár sokszor hangoztattuk éveken keresztül ezt a szót „Szívgárda” - a név eredetéről, „őseink” első megmozdulásáról azonban nem sokat tudtunk. Ez a táborozási hét jó volt arra, hogy kicsit a mozgalommal is foglalkozzunk: megtudtuk, hogy honnan ered ez a megnevezés, és elkezdtük felfedezni gyökereinket, visszatekintettünk a mozgalom történetének kezdetére és végigvezettük napjainkig, valamint felelevenítettük, hogy mi is a mozgalom célja. Mindezt egy előadássorozat segítségével tártuk fel a gyerekeknek, kiragadva a lényeget.
A Szívgárda mozgalmával való ismerekedés mellett Szent Ferenc és Szent Johanna élete tárult fel előttünk. Szent Ferenc személyéről, és az ő 800 éves múltjáról Szilveszter testvér tartott egy bemutatót. Szent Johanna életét pedig a róla készült film segítségével ismertük meg jobban.
A reggeli felajánlás, melyben napunkat a Szívgárda központjába állított Jézus Szent Szívének ajánlottunk, minden tábori napnak fontos mozzanata volt. A Szívgárda felajánló imájának segítségével tettük meg ezt: Jézusom édes Szíve, add, hogy téged mindig jobban szeresselek. Úr Jézus, Szentséges Szívednek ajánlom föl, a Szűzanya szívével egyesülve, a mai napom minden imádságát, munkáját, szenvedését engesztelésül vétkeinkért. Ámen. Ugyancsak fontos mozzanat volt, amikor este visszatekintettünk az eltelt napra, és számot vetettünk minden cselekedetünkkel, amit azon a napon tettünk.
Ezek a programok voltak azok, melyek a hét lelki töltetét jelentették, de ezek mellett volt alkalom városnézésre, strandolásra, játékra, kiruccanásra a természetbe, vetélkedőre és egyéb dolgokra is.
Egyik résztvevő, Kinga, így foglalta össze élményeit: „Nagyon tetszettek a közös játékok, melyek összekovácsolták a csapatot, s melyek révén jobban megismertük egymást. Felüdülést jelentettek a városban való séták, a hegyekben tett kirándulások. A bányamúzeumban érdekes és színes bányavirágokat csodálhattunk meg. Számomra tanulságosak a Szent Ferencről és a szívgárdáról látott bemutatók, valamint a Szent Johanna film. Remélem lesz még alkalom hasonló táborozásra.”
Mindenképpen tartalmas hét volt, melyben felfedezhettük, hogy mik azok az értékek, melyekkel a mozgalom rendelkezik, de ugyanakkor felismertük azokat a dolgokat is, amelyeken még munkálkodni kell. Egy jó kezdeményezés volt, hogy a gyerekek egy táborban is együtt lehessenek, mert így ők is egymást jobban megismerhették, és a szervezők elé is egy másfajta kép tárult a csoportról.
Baumli Bernadett

A táborozás képei itt láthatók...