Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Lengve leng a szívgárdának büszke zászlaja - Szívgárdista avatás PDF Nyomtat Email
Szívgárdista avatás Kaplonyban

a_menet_elen
„Lengve leng a szívgárdának büszke zászlaja.
Messze harsog szívünk ujjongó dala.
Készen állunk harcra – Szent Szív – jöjjön bármi vész.
Nézd a gárdát mind egy szálig, Érted halni kész!”

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy…” akár így is kezdhetnénk a Szívgárda bemutatását, hisz története 1919 szeptemberében egy mesével kezdődött. A Szív-újság Gyermekrovatában Blaskó Mária írt egy mesét, amely arról szólt, hogy elemista gyerekek gárdát toboroztak a Jézuskának. A szegedi gyermekek komolyan vették ezt a mesét, s levélben tudósították Blaskó Máriát, hogy követni akarják a mesében szereplő gyerekek példáját, s ők is gyermekgárdát akarnak toborozni Jézus szentséges Szívének.
1920 februárjában alakult az első gárdacsapat, amelyet Jézus Szívéről neveztek el, az első avatás pedig 1920 március 25-én volt Szegeden. Az egyesületet tulajdonképpen Sinkovics Frigyes szegedi ferences atya alapította.
Kaplonyban Bíró András ferences atya indította el a Szívgárdát, s a szervezet alapszabályzatát P. Szabó Dömjén ofm adta ki. Dömjén atya 1929-ben megjelent könyvecskéjében ezeket olvashatjuk: „Van egy király, ki dicsőbb és hatalmasabb a föld összes királyainál. Az Úr Jézus ez a dicső király. Az Úr Jézusnak dicső és pompás hadserege a Szívgárda, a legdicsőbb katonaság a világon, melyhez tartozni a legnagyobb kitüntetés. Mert Krisztus a királyok királya, ki uralkodik kezdettől fogva a világ végéig. A szívgárdista az Ő aranyos kis katonája, kinek nem csak a neve, de a lelke és a szíve is bizonyítja ezt. Egyenruhája lelke tisztasága, kitüntetései az erények illatos virágai, jelvénye a homlokán ragyogó kereszt, fegyvere az ima és a szeretet.”
Mint minden vallásos szervezet a kommunista idő alatt, úgy a Szívgárda sem működhetett. 1989-et követően a Szívgárdista egyesületet Kühn Pál, akkori plébános indította újra Tyukodi Beáta, akkori hitoktató segítségével. A kaplonyi Szent Imre Szívgárda jelenleg 61 tagot számlál, és 23 újonc (Barta Diana, Baumgartner Gabriella, Betuker Bernadette, Demkó Evelin Enikő, Egeli Balázs, Fischer Ágota-Fanni, Fischer Richárd, Fleisz Krisztina Erzsébet, Fleisz Vivien Bernadett, Heveli Friderika, Heveli Richárd, Jónucz István Ronald, Juhász Letícia, Linzenbold Alexandra, Mánc Bonaventura, Nyíri Beáta, Nyíri Timea, Schuller Vivien, Schuller Edmund, Tátrai Anett, Tillinger Miklós, Vekker Dávid, Vicsacsány Gerhardt) avatása történt meg november 23-án, Krisztus Király ünnepén.
Az avató ünnepség a templomban, igeliturgia keretében történt. Jelen voltak elsősorban a 23 újonc szülei, testvérei, a Szívgárda tagjai, a felkészítő tanítónők (akiknek ezuton is köszönet - Baumgartner Katalin, Grebur Bernadett, Reszler Mónika, Toma Anikó), a gárda volt vezetői, a ferences testvérek és a hívek közül is jó néhányan.
A Szentlélek segítségül hívása után felolvastuk a Krisztus Királyra utaló evangéliumi szakaszt Szent Jánostól. Majd egy kis történet segítségével buzdítás történt arra vonatkozóan, hogy a mi küldetésünk is, tehát nem csak a szívgárdistáé, hanem minden megkeresztelt emberré „hiteles képet nyújtani arról, hogy kicsoda Krisztus Király. Láthatóvá, hallhatóvá kell tennie az emberek számára Krisztust, a Királyt, akit ma ünneplünk. Azt kell mondanunk, amit Tőle hallottunk, a Bibliából olvastunk. Nekünk csak az Úr szavait kell továbbadnunk. Hogyan? Úgy, hogy életünkkel, magatartásunkkal róla tanúskodunk a családban, az iskolában, a játszótéren. Krisztusra mutató jellé kell lennünk, szóvá, amely a megtestesült „Igére” mutat.”
A buzdító szavak összhangban vannak a Szívgárda hetedik és nyolcadik parancsolatával: „7. Éld a szeretetet szüleiddel, nevelőiddel, társaiddal, minden emberrel szemben! Gyűjts naponta jócselekedeteket! 8. Légy kovász! Szavaiddal, tetteiddel, engedelmességeddel, példás viselkedéseddel a családban, az iskolában, bárhol, vezess mindenkit közelebb Istenhez!”
Ezután, a Szívgárda kapitánya bemutatta név szerint az újoncokat és kérte a szertartás vezetőjét, hogy vegye fel őket a Szívgárdába.
Az újoncok, szándékuk komolyságát, az öt kérdésre adott vállasszal és a hitvallással jutatták kifejezésre. Ezt követte, a szülök felajánló imádsága: „íme most Hozzád visszük gyermekeinket és őket ünnepélyesen szentséges Szívednek szenteljük!…”- imádkozta egy édesapa és édesanya a többi szülő nevében is. Majd a gyerekek közösen ajánlották magukat Jézus szentséges Szívének oltalmába, kérve: „Te légy vezérünk a földi élet útjain és azon harcokban melyeket a gonoszlélek kísértései ellen harcolunk…”. Az ima után megkapták a Szívgárda jelvényét. Majd következet a befejező könyörgés: „Vegyen föl benneteket Jézus Krisztus az Ő gárdistái közé, a mi testvéreink sorába. Adja, hogy jó szívgárdisták legyetek, sok jót cselekedjetek és apostolkodjatok szent Szívéért. Legyetek erősek az ördög elleni küzdelemben. S amint beírjuk neveteket a Gárda könyvébe, úgy írja be Jézus az Ő szent Szívébe!”
Az ünnepi esemény rövid szentségimádással, szentségi áldással és egy kis agapéval fejeződött be.
fr. Sz

Képes beszámoló itt.