Károlyi grófok kirptája - Kaplony

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Károlyi grófok kirptája - Kaplony PDF Nyomtat Email
kripta_kereszttel
Károlyi Sándor eredeti gondolata az volt, hogy, elődeinek és magának egy családi mauzóleumot épít Kaplonyban. A kápolna alatti családi sírbolt elkészülte után Károlyi Sándor már nem élt sokáig. 1743. szeptember 8-án halt meg erdődi kastélyában. Holttestét innét hozták át és temették el Kaplonyba kilenc hónap múlva 1744. június 22-én.
Ez a kripta a templommal és kolostorral együtt az 1834-es földrengéssel elpusztult. Amikor Ybl 1842-ben az új grófi sírbolt megtervezésébe kezdett, visszalopta a régi románstílusú templomok kereszthajóját – bár ez csak a toronyból illetve madártávlatból látszik – azzal, hogy a kriptát a templom szentély mögötti részéhez kapcsolta. A kripta tehát románstílusban épült.
A kriptában található szarkofágokat négy csoportba lehet osztani: a legrégibbek az 1600-as évek elején készültek Pozsonyban. Anyaguk bronz, amelyet festett képek borítanak, készítőjük pedig egy számunkra ismeretlen kézműves. Mára egyetlen egy ilyen koporsó látható
A második csoporthoz tartozókat az 1700-as évek első felében készítették, valószínűleg szintén Pozsonyban. Ezek már hármas koporsók és nagy rokonságot mutatnak a bécsi császári kripta koporsóival.
Az 1700-as évek végén készült szarkofágok szintén hármasak. Külső rézborításukat gazdag domborművekkel díszítették.

Károlyi Tibor 1892-ben kívül és belül a kriptát is renováltatta. Ugyanekkor rendelt meg a család egy Keresztrefeszített Krisztust a firenzei Pietro Bazzanti nevű szobrásztól. Az egy tömb kararai márványból kifaragott remekmű 1898-ban érkezett meg Kaplonyba. Ugyancsak ekkor tájt hozták el azt a márványoltárt is, amelyet Károlyi Tibor külön rendelt meg.
img_5916
A háromhajós kriptát 1904-ben átalakították, hogy még több személyt temethessenek ide. Az oszlopok közötti részt téglával befalazták, a falakban pedig téglalapszerű üregeket készítettek, amelybe a koporsókat egyszerűen csak be kellett tolni. Az üregeket márványlappal zárták el, amelyre aztán a halott nevét és születésének, illetve halálának az évszámát vésték.
A Károlyi családnak jelenleg 36 tagja alussza itt örök álmát. Az ő koporsójukon kívül van itt még két ezüsturna, amelyben Károlyi Antal és Károlyi József feleségének a szíve van bebalzsamozva.
Utoljára 1943-ban volt itt temetés.
A családi mauzóleum ajtaja csak 1948-ban nyílt meg a kíváncsi látogatók előtt.

(dr. Tempfli Imre nyomán)
Kriptalátogatás:

Hétköznapokon: de. 10 – 12 között
du. 14 – 17 között

Máskor lehetőség szerint.
Egyeztetni/bejelentkezni a (004) 0261 873 004
telefonszámon vagy az alábbi levélcímen lehet:
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet

NINCS látogatás liturgikus program alatt!!!

cimer
Legújabb események a Család életében, ami Kaplonyhoz kötődik:

2010. április 22-re volt tervezve a Brazíliában, San Paulo városában, 2009. június 9-én elhunyt Gróf Károlyi Lajos és az 1976. április 21-én Genfben elhunyt ifj. Nagybányai Horthy Miklósné, gróf Károlyi Consuelo temetése. A vulkán kitörés miatt nem közlekedtek a repülök ezért csak a Consuleo temetése történhetett meg ekkor. A Lajos gróf temetése 2010. október 19-én zajlott le. E két eseményt lehet megtekinteni alább.A hosszú út Vándora végre öröknyugalomra lelt a Kaplonyi kriptában
Az okt. 19-i temetésen elhangzott beszéd hang anyaga:

A nagykárolyi gróf Károlyi család családfájáról itt lehet olvasni bővebben.

A Károlyi-családnak a kaplonyi kriptában nyugvó tagjai:
1. báró Károlyi Mihály (1585-1626 július 1.).
2. Lapispataki Seghnyei Borbála (?-1653), báró Károlyi Mihály felesége.
3. báró Károlyi László (Sándor báró fia) (1689 június 12.-1710). 1890 tavaszán exhumálták (Olcsva-Apátiban) és faragott tölgyfa koporsóban ide helyezték.
4. gróf Koháry Judit, özvegy gróf Barkóczi Györgyné, Károlyi Sándor anyósa (megh. 1718 május 9. Nagykárolyban.)
5. gróf Barkóczi Krisztina, gróf Károlyi Sándor felesége (1670-1724 szeptember 2. Nagykároly)
6. gróf Csáky Krisztina, gróf Károlyi Ferenc felesége (1706-1736 február 28. Nagykároly)
7. gróf Károlyi Sándor (1669 július 2. Nagykároly - 1743 szeptember 8. Erdőd). Az erdődi kastélykápolnából a nagykárolyi kastély-kápolnába vitték s onnan 1744 június 22-én Kaplonyba került).
8. gróf. Károlyi Ferenc (1705 június 20.- 1758 augusztus 14. Nagykároly). A nagykárolyi várkastély kápolnájából ide temették 1759 július 17-én.
9. gróf Károlyi Antal (1732 október 25.-én Nagykárolyban - 1791 augusztus 24. Penzing), 1791 szeptember 26-án temették ide. Feleségének, báró Harrucker Josefának a szívét ezüst hamvederben koporsójára helyezték 1802 április 27-én. (A grófné a penzingi temetőben nyugszik, édesanyja mellett).
10. gróf Károlyi Erzsébet (Károlyi József leánya) (1791 november 15.-1795 április 23.). Ide temették 26-án.
11. gróf Károlyi József (1768 október 7. Bécs-1803 április 4. Bécs). Ide temették május 23-án. Feleségének, született gróf Waldstein-Wartenberg Erzsébetnek (utóbb gróf Keglevich Ágostonnénak) a szíve ezüst hamvederben koporsóján van 1827-től (Maga a grófné a fóti családi sírboltban nyugszik).
12. gróf Károlyi László (Lajos gróf fia) (1824 február 26. Bécs-1852 június 23.)
13. gróf Kaunitz-Rielberg Ferdinanda, gróf Károlyi Lajos felesége (1805 április 20.-1862 május 20.).
14. gróf Károlyi Lajos (1799 szeptember 15. Bécs - 1863 augusztus 28. Bécs)
15. gróf Károlyi Endre (Gábor gróf fia) (1876 november 16. Genova -1884 április 30. Párizs). Párizsban temették el, innen 1897 januárjában szállították Kaplonyba.
16. gróf Károlyi György (1802 március 28. Bécs - 1877 november 9. Budapest).
17. gróf Károlyi Viktor (György gróf fia) (1839. február 17. Pest - 1888. április l. Csurgó)
18. gróf Károlyi Alajos (Lajos gróf fia)(1825 augusztus 8. Bécs – 1889 december 26. Tótmegyer). Anyjával és László bátyjával együtt 1890 tavaszán szállították ide.
19. gróf Károlyi Gyula (György gróf fia) (1837 július 5. Pest - 1890 november 23. Budapest)
20. gróf Károlyi Gábor (György fia) (1841 november 19. Pest - 1895 augusztus 31. Budapest)
21. gróf Károlyi Ferenc (Tibor fia) (1875 augusztus 23. Mácsa - 1899 január 6. London)
22. gróf Károlyi Tibor (György fia) (1843 szeptember 26. Pozsony - 1904 április 5. Abbázia)
23. gróf Zichy Karolina (gróf Károlyi György felesége) (1818 november 8. Pozsony - 1903 január 30. Budapest)
24. gróf Károlyi István (György fia) (1845 február 3. Pest - 1907 július 31. Nagykároly)
25. gróf Károlyi Geraldine (Gyula gróf leánya) (1886 december 5. Parád - 1909 január 15. Gardone)
26. báró Orczy Irma (1842 február 27. Zsombolya - 1909 március 26. Nizza). Gróf Károlyi Viktor felesége.
27. gróf Károlyi Endre (1876-1884), Károlyi Gábor fia. 1897-ben helyezték el örök nyugalomra. Neve nem szerepel a kőtáblán, mert rangon aluli házasságból származott.
28. gróf Károlyi György (1871-?), Károlyi István fia, az ő neve sincs a kőlapra rávésve, rangon aluli házasságból született.
29. gróf Dégenfeld-Schönburg Emma (1844-1901), Károlyi Tibor felesége, 1904-ben temették.
30. gróf Erdődy Pálffy Geraldina (1859-1928), Károlyi Gyula felesége.
31. gróf Károlyi József (1884-1934), Károlyi Gyula fia.
32. gróf Zsombolyai és Janovai Csekonits Margit (1848-1936), Károlyi István felesége.
33. gróf Károlyi Zsófia (1875-1942), Károlyi Imre felesége.
34. gróf Károlyi Imre (1873-1943), Károlyi Tibor fia.
35. egy ismeretlen sír.
Dr. Németi János tudományos kutató

- 1976. április 21-én Genfben elhunyt ifj. Nagybányai Horthy Miklósné, gróf Károlyi Consuelo - temetése Kaplony, 2010. ápr. 22.
- Brazíliában, San Paulo városában, 2009. június 9-én hunyt el Gróf Károlyi Lajos - temetése Kaplony, 2010. okt. 19.