Lelki gondolatok - Nagyböjtre

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Lelki gondolatok - Nagyböjtre PDF Nyomtat Email
2012 február 24., péntek 12:16
Mielőtt magam foglalnám össze gondolataimat, hadd hozzak itt a minap elkezdődött nagyböjti időre egy pár mások által megfogalmazott szép gondolatot... Imre atya

Mi a Nagyböjt?
Tudatos Istenhez fordulás, éppen ott, ahol vagyunk, abban az élethelyzetben. A keresztény böjt nem testünk sanyargatása, hanem szellemi-lelki Istenhez fordulás. A böjt nem csak a testünkre vonatkozik - persze ott 'húsbavágó' -, hanem szemünkkel, fülünkkel és szájunkkal is böjtölhetünk.
Tehát ha valamiről lemondunk, akkor azt jó szívvel Istennek adjuk. Ő pedig sokszor felebarátunk képében jelentkezik. Ha kevesebb TV-t nézünk, ha kevesebb újságot olvasunk, ha kevesebbet szórakozunk, akkor az így felszabaduló időnket családunkra fordíthatjuk vagy ismerőseink meglátogatására, meghallgatására. Jobban Istenre akarunk figyelni, jobban akarunk imádkozni. Ez azt is jelenti, hogy jobban egymásra is odafigyelünk.
"Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb vagy annál, aki nem böjtölt. Te böjtölsz, de haragszol, ő ugyan eszik, de kedves. Te szíved kínját és gyomrod korgását civakodással emészted meg, ő mértékletesen eszik, és hálát ad Istennek." (Szent Jeromos)

Nagyböjtre
„Az Ő sajgó sebei által nyertünk gyógyulást.'' (Izaiás 53,5)
,,Valóban méltó áldozat, mely megtöri a poklokat, kiváltja mind a foglyokat s az égben újra helyet ad.'' (Zsolozsmából)
Az egyházi év egy negyed részét arra szenteljük, hogy átelmélkedjük Krisztus szenvedését, kereszthalálát és a feltámadás allelujás örömét. Vegetálássá Silányul életünk, ha nem éljük át a bün okozta pusztítást és a megváltás felszabadító boldogságát.
A Biblia tanúsága szerint, aki a végtelenül szent Isten közelébe kerül, átérzi bűnösségét. Fáj neki az Istentől való távolság, és mindent megtesz ennek fölszámolására. Hamis illúzió, hogy bűnbánat nélkül közelebb kerülhetünk Istenhez.
A nagyböjt egy kijózanító szertartással, a hamvazással kezdődik. fel kell mérnem, hogy életemben mekkora helyet foglal el mindaz, ami előbb v. utóbb hamuvá lesz. Mindabból, amit most fontosnak tartok, mennyi az igazán értékes, mi állja ki az idő próbáját? Ha nem tudok lemondani a mulandóról, teljesen evilág rabjaként élek.
Kell, hogy ebben a nagyböjtben, életemben nagyobb helyet kapjon a szenvedés vállalása, a bűnbánat és a lemondás.
Mindennek értelmet, s mindehhez erőt az a Krisztus ad, aki a ,,szenvedésből tanult engedelmességet''. (Zsid.5,8.) - valójában Hozzá szeretnék közelebb kerülni ebben a nagyböjtben. Ezért végigolvasom az evangéliumokból szenvedése történetét, többet imádkozom a fájdalmas olvasót, nyomában többször végigjárom a keresztutat és többször szeretnék részesedni az értünk föláldozott Bárány áldozati lakomájából.

Gondolatok a Nagyböjtre
Jézus megváltói halálának és feltámadásának ünnepére készülünk most a nagyböjtben. Jézussal járjuk ezt a szent időt, aki maga is kísértést szenvedett. Az evangéliumban olvassuk, hogy miután megkeresztelkedett, a Lélek negyven napra a pusztába vitte, ahol megkísértette a Sátán, de győzedelmeskedett.
A keresztény ember nagyböjti készülete nagyszerű ajándék, lehetőség, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét. Óriási erő rejlik abban, negyven napon át, világszerte kétmilliárd keresztény, Jézus példájára imádkozik és böjtöl.
XVI. Benedek pápa üzenetben fordul hozzánk, katolikus hívekhez, amelyben kifejti a böjt értelmét. Ebből az üzenetből való az alábbi részlet: "Az igazi böjt célja, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem megnyissuk szívünket Istennek és testvéreinknek. Fedezzük fel a keresztény böjt értékét és mély
értelmét. Jézus így válaszolt a sátánnak: "nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten ajkáról való". Az igazi böjt tehát a valódi táplálékra irányul, ami azt jelenti, hogy a Mennyei Atya akaratát tesszük. A testi böjt Isten utáni éhséggé és szomjúsággá alakul át. Segít abban, hogy
kerüljük a bűnt és növekedjünk saját rendetlen vágyaink ellen.
A böjt, ha imával és adakozással párosul, hozzájárul ahhoz, hogy leküzdjük önzésünket, és megnyitja szívünket Isten és testvéreink szeretetének. A böjt sohasem öncélú: azt jelenti, hogy szabadon megfosztjuk magunkat valamitől, hogy másokon segítsünk. Ezáltal konkrétan arról teszünk tanúságot, hogy nehézségekkel küzdő testvéreink nem idegenek számunkra."
Imádság, böjt, és jócselekedet - gyakoroljuk ezt a hármas utat, hogy növekedjünk Isten és embertársaink szeretetében.