Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Tranzitus – Szent Ferenc boldog átmenetének ünneplése Kaplonyban PDF Nyomtat Email
2008 október 03., péntek 22:15
ferenc_halala_es_mennybemenetele Miután megünnepeltük a legszentebb áldozatot a Kaplony-i ferences templomban, a minister guardian köszöntötte a jelenlévő pap testvéreket, a kedves nővéreket, a FVR tagjait és a kedves híveket, koncelebralok

meg a karnagy úr vezetésével az énekkart, és mindazokat, akik cselekvő módon is résztvettek nagy ünnepünk megszervezésében, annak szépétételében, akár a közös szentmisebemutatás, akár az éneklés, akár a szereplés, akár a templomtakarítás és díszítés, vagy a konyhai munkát végezve. „Isten fizesse fáradtságukat! Köszönet, hogy eljöttek velünk imádkozni és ünnepelni, immár lassan 800 éves rendünk nagy ünnepén: Szent Ferenc atyánk tranzitusán”. szt_ferenc
szerep_1 A szentmise befejeztével fiataljaink felidéztek Szent Ferenc atyánk életéből egy jelenetet, a leprással való találkozását. Annyira jól sikerült a szerepjátszás, hogy a jelenlévők közül egyesek megkönnyezték.

A rövid darab utána következett a tranzitus szertartása, megemlékezés Ferenc boldog átmeneteléről a földi életből az örök hazába.
Mi Ferencesek a halál misztériumával, mint olyannal, Szent Ferenc atyánk tranzitusának, boldog átmenetének ünnepén találkozunk, amikor az elmúlást tükröző őszben, megjelenítjük rendalapítónk halálát, aki 1226. október 3-án költözött át az örökkévalóságba.
Ferenc atyánk életének utolsó perceiben-, és társai, akik jelen voltak halálos ágyánál a 141. zsoltárt imádkozták. Miközben, e sorokat mondták: „Börtönéből szabadítsd ki lelkem, szent nevedet, Uram, hadd dicsérjem. Örömmel várnak az igazak már, tudom, hogy énrám jutalom vár. Velem együtt szentek mondják ott fenn: dicsőség néked, Istenem”; Ő kilehelte lelkét.
Mi is ezt a zsoltárt imádkoztuk el, s majd utána valamennyien énekeltük: „Ó, csodálatos alkonyat! Áldott jó Szent Ferenc! Angyali énekszó száll feléd! Szép mennyország, indul már elibéd nagy vígan. Karjába vár már a Szentháromság. A földi bánat már messze. Maradj köztünk örökre.”
Ezután csendben, és a halál komorságát idéző sötétben, kitárt karral imádkoztunk, úgy, mint Szent Ferenc atyánk éjszakákon át. De néhány perc múlva fényárba borult a templom, amely a mennyország jelképe, ahová átment közülünk rendalapító atyánk, és ahol ujjongó örömmel dicséri Teremtőjét az üdvösségre eljutott világ.
A Tranzitus szertartását a Szent Ferenc ereklyéje előtti hódolat követte, amit megilletődve végeztek a hívek. ereklye_elotti_hodolat

A képeket hétfőn fogom feltölteni...
fr. Szilveszter