Az igazi hit a jó cselekedetek gyakorlásában nyilvánul meg

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Az igazi hit a jó cselekedetek gyakorlásában nyilvánul meg PDF Nyomtat Email
2008 november 27., csütörtök 16:20
benedek_papa_es_a_ormeny_katholikosz
Nincs ellentmondás Szent Pál és Szent Jakab tanítása között: az Istenbe vetett hit üdvözít minket, de az igazi hit a jó cselekedetek gyakorlásában nyilvánul meg – állapította meg XVI. Benedek pápa szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál teremben tartott általános kihallgatáson.

Az audiencia elején a Szentatya nagy szeretetettel és testvéri öleléssel köszöntötte I. Aram cilíciai örmény katholikoszt. A pápa reményét fejezte ki, hogy ez a látogatás megerősíti az összetartozás kötelékeit katolikusok és örmények között, valamint újabb lépést jelent a keresztények teljes egysége felé vezető úton. Hálájáról biztosította az örmény katholikoszt ökumenikus elkötelezettségéért, amit különösen a katolikus és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai vegyes bizottságban, valamint az Egyházak Világtanácsában fejt ki. A pápa utalt rá, hogy a Szent Péter-bazilika egyik külső falfülkéjében található Világosító Szent Gergely szobra (II. János Pál pápa áldotta meg 2005 januárjában), akit az örmény apostoli egyház alapítójaként tisztelnek. Tisztelettel adózott az örmény nép szenvedése előtt, amely hűségesen és bátran hirdette Krisztust. A vértanúk és hitvallók tanúságtétele gyümölcsöző volt e nép történelmében.

A pápához intézett köszöntésében I. Aram cilíciai örmény katholikosz nagyra értékelte XVI. Benedek elkötelezettségét, amellyel a hitigazságokat hirdeti egy olyan világban, amelyet az erkölcsi és vallási értékek válsága jellemez. Közös tanúságtételre van szükség ahhoz, hogy újraevangelizálják a keresztény közösségeket, a családoktól kezdve – mondta az örmény katholikosz.

XVI. Benedek pápa katekézisében Szent Pál és Szent Jakab megigazulásra vonatkozó tanításával foglalkozott. A hit és a jó cselekedetek kapcsolata gyakran zavart keltett és félreértésekre adott okot az elmúlt századokban – emlékeztetett a Szentatya. Sokszor alaptalan ellentmondást láttak a páli és a jakabi teológia között. Szent Jakab azt írja ugyanis levelében, hogy „amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül” (2,26). Míg Pál elsősorban azt igyekszik bemutatni, hogy csak a Krisztusba vetett hit szükséges a megigazuláshoz, Jakab a hangsúlyt a hit és a jócselekedetek egymásból következő voltára helyezi. Ezért tehát mindkettejük számára a szeretetben megnyilvánuló hit vezet a Krisztusban való megigazulás ingyenes ajándékához – magyarázta a Szentatya, majd így folytatta:

Egyedül Isten tesz igazzá minket. Hitünk akkor valódi, ha szeretetté alakul át. „Szörnyű következményei vannak az olyan hitnek, ami nem a szeretetben testesül meg, mert abból a számunkra és testvéreink számára lehető legártalmasabb önkény és szubjektivizmus lesz... Mi maradna egy olyan liturgiából, amely csak az Úrhoz fordul, és nem válik a felebarát iránti szolgálattá? Mivé zsugorodna a hit, ha nem a szeretet cselekedeteiben fejeződne ki?" – kérdezte a pápa.

A keresztényeknek tehát a Krisztus és a felebarát iránti szeretetben kell élniük. A keresztény etika nem parancsrendszerből születik, hanem Krisztussal való barátságunkból következik. Ez a barátság megmutatja, hogy a hitélet akkor igazi, ha a testvéreink iránti szeretetben valósul meg. Engedjük, hogy elérjen minket a megbékélés, a kiengesztelődés, amelyet Isten Krisztusban ajándékozott nekünk. Engedjük, hogy magával ragadjon Isten szeretete, s akkor semmi nem szakíthat el minket tőle (vö. Róm 8,39). Ennek bizonyosságában éljünk, mert ez ad erőt ahhoz, hogy a gyakorlatban megéljük a szeretetben megvalósuló hitet – zárta katekézisét XVI. Benedek pápa.

A zarándokok között ezúttal magyar hívek is voltak, akiket így köszöntött a Szentatya: „Isten hozta a magyar híveket Budapestről! Római látogatásotok erősítsen meg hitetekben és legyen lelki gyarapodásotok forrása. Ehhez kérem a jó Isten áldását rátok és családjaitokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

A fiatalokat, a betegeket és az ifjú házasokat arra emlékeztette a pápa, hogy vasárnaptól megkezdődik advent időszaka, felkészülünk Krisztus születésére. Buzgó imával és apostoli cselekedetekkel éljék meg a fiatalok az évnek ezt a kiemelt szakaszát. A betegek szenvedésüket ajánlják fel az egyház karácsonyi felkészülésére. Az ifjú házasok pedig legyenek a szeretet lelkének tanúi, mely Isten egész családját támogatja.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír