Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Hálával a pápa hitéért, erejéért és kedvességéért PDF Nyomtat Email
2012 április 17., kedd 19:40
benedek Az egyház örömmel ünnepli XVI. Benedek 85. születésnapját. A világ minden részéről érkeznek jókívánságok ezekben az órákban a Vatikánba – olvasható Federico Lombardi SJ a Szentatya születésnapja alkalmából írt gondolataiban. Az Olasz Püspöki Konferencia és a római egyházmegye papjai is jókívánságaikat fejezték ki a pápának.

A Szentatya születésnapja mindössze három nappal előzi meg hetedik évfordulóját annak, hogy Joseph Ratzingert 2005. április 19-én a bíborosi konklávé Péter utódává választotta – hangsúlyozta Federico Lombardi szentszéki szóvivő. Kettős érzését osztva meg a hallgatókkal, így fogalmazott: „az egyik a hála az Úrnak ezért a pápáért, aki erőteljesen, kedvesen és hittel vezet bennünket, tehát Isten ajándéka. Másrészt a csodálat érzését kelti bennem: annak ellenére, hogy az egyetemes egyház élén szolgálatát már eléggé előrehaladott korban kezdte el, gazdag és rendkívül intenzív pápaságról van szó, amelyet sok-sok utazás, fontos események, intenzív és sokrétű tanítóhivatal jellemez. Csodálattal kell adóznunk mindazért, amit a pápa az elmúlt hét év során tett.”

XVI. Benedek jellemvonásai közül a szentszéki szóvivő mindenekelőtt kedvességét és figyelmességét emelte ki. „Igazán odafigyel mindig beszédpartnereire, mindenki felé rendkívül nagy tisztelettel fordul. Gondolatai és kifejezésmódja rendkívül világosak; mély hatást gyakorol mondanivalójának komoly tartalma.”

Pápaságának hét éve alatt az egyház küldetésének lényegére összpontosított. A prioritások közé tartozik: Isten Szavának meghallgatása, az ember kapcsolata Istennel, az élet transzcendens dimenziója, Jézus Krisztus mint Isten valódi Arcának kinyilatkoztatója. Az egyház szolgálatának vallási dimenziója e pápaság jellemzője, miközben az egyház „hatalma” egyre inkább második helyre szorul – emelte ki Lombardi.

A nehézségek közül a Vatikáni Rádió főigazgatója a következőket emelte ki: a vatikáni hírkiszivárogtatás csak átmeneti jellegű epizód;ami a pápa számára aggodalmat jelent, az a szekularizáció, Isten elfeledése, a relativizmus, a modern kor számos emberének irányvesztése. A pápa sokkal inkább szenvedett az elmúlt években a visszaélések, a küldetéshez való hűtlenség, semmint a belső pletykák miatt – mondta el Federico Lombardi.

„XVI. Benedek a hit embere, valódi hívő. Ő az, aki szolgálhatja egyházát, mint a hit szikláját, mivel ő maga az első, aki hisz. A hit pedig kiegyensúlyozottság, mély öröm forrása, amelytől senki sem foszthat meg bennünket. Benedek pápa lelki békéje magában a hitben gyökerezik, amelyből remény fakad.”

A kérdésre, hogy mi volt számára a legnagyobb ajándék, amelyet XVI. Benedektől kapott, a szentszéki szóvivő a következőt válaszolta: „nagyra értékeltem Jézusról szóló könyvét: a pápa péteri szolgálata aspektusain túl, személyes erőfeszítést tett arra, hogy teológiai és spirituális felkészültségével megmutassa nekünk Krisztushoz fűződő személyes kapcsolatát. Ez minden keresztény számára rendkívül fontos. A pápa személyes kutatásainak eredményét ajándékozta nekünk Krisztus Arcáról, és azt hiszem, ez a legnagyobb ajándék, amit tőle kaptam.”

„A pápa gyakran mondja: azért jöttem, hogy megerősítselek benneteket a hitben és bátorítsalak titeket. Hálás vagyok a bátorításért, amikor hálával és szeretettel válaszoltok, amikor nyílt lélekkel, őszintén befogadtok. Azt kívánom, hogy a pápa továbbra is érezze ezt a kölcsönös szeretetet, a bátorítást az egyház és annyi személy részéről, szolgálata teljesítéséhez” – fejezte ki Federico Lombardi XVI. Benedek pápa születésnapja alkalmából.

A római egyházmegye nagy örömmel ünnepli főpásztorának, XVI. Benedek pápának születésnapját és pápaságának évfordulóját. Az Olasz Püspöki Konferencia és a római egyházmegye papjai is jókívánságaikat fogalmazták meg a Szentatya 85. születésnapja alkalmából.

„A feltámadt Krisztus húsvéti világosságában az olaszországi egyház szeretettel veszi körül 85. születésnapja és pápaságának 7. évfordulója alkalmából” – olvasható az Olasz Püspöki Konferencia levelében, amelyet annak elnöke, Angelo Bagnasco bíboros és főtitkára, Mariano Crociata püspök látott el kézjegyével.

Az olasz főpásztorok imával fordulnak az Úrhoz, hogy őrizze meg a Szentatyát, az egyház vezetőjét és Isten népének lelkipásztorát. Benedek pápa tanítóhivatala és tanúságtétele segíti őket Krisztus követésének útján és a Hit évére való felkészülésben. Szeretetteljes jókívánságaikat tolmácsolják a Szentatyának, és áldását kérik az olasz egyházra és az olasz nemzetre.

Tonino Panfili a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: az egész egyházmegye, gyermekek, fiatalok, családok szeretettel veszik körül a Szentatyát, akit valóban atyjuknak és lelkipásztoruknak éreznek. Egészséget, derűt és boldogságot kívánnak Benedek pápánknak, ugyanis ha boldog a lelkipásztor, akkor boldog az egyházmegye is. Isten éltesse sokáig a Szentatyát! – ez a római egyházmegye papjainak jókívánsága.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír