Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Nagyböjt 4. vasárnapja – „A jócselekedetek rossz cselekedeteink felismerésével kezdődnek” - XVI. Benedek pápa PDF Nyomtat Email
2012 március 20., kedd 00:18
Kedves Testvérek!

benedek
Húsvét felé vezető utunkon Nagyböjt negyedik vasárnapjához érkeztünk. Együtt haladunk Jézussal a „pusztában”: az Isten hangjára való nagyobb odafigyelés ideje ez, és a bennünk megszólaló kísértések leleplezésének ideje is. S e pusztának látóhatárán felsejlik a kereszt. Jézus tudja, hogy az lesz küldetésének csúcspontja: Krisztus keresztje valójában az üdvösségszerző szeretet csúcsa. Ő maga mondja a mai evangéliumban: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne örökké éljen” (Jn 3,14-15).

Arra a történetre utal, amikor az Egyiptomból való kivonulás során mérges kígyók támadtak a zsidókra, és sokan meghaltak. Akkor Isten megparancsolta Mózesnek, készíttessen egy bronzkígyót és tűzze fel egy rúdra. Ha valakit megmart a kígyó és feltekintett a bronzkígyóra, meggyógyult (vö. Szám 21,4-9). Jézust is fölemelik majd a keresztre, hogy bárki, aki a bűn miatt halálos veszélyben van, és hittel fordul Őhozzá, aki meghalt értünk, megmeneküljön. „Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba – írja Szent János – hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak” (Jn 3,17).

Szent Ágoston ezt így magyarázza: „Az orvos, amennyire csak rajta múlik, azért jön, hogy meggyógyítsa a beteget. Ha valaki nem követi az orvos előírásait, saját magát dönti romlásba. Az Üdvözítő a világba jött … Ha nem akarod, hogy üdvözítsen, magadat ítéled el” (In Ioann., 12,12: PL 35, 1190). Ha tehát végtelen az Isten irgalmas szeretete, aki egészen odáig ment, hogy egyetlen Fiát váltságul adja életünkért, akkor nagy a mi felelősségünk is: mindenkinek ugyanis ahhoz, hogy meggyógyulhasson, fel kell ismernie, hogy beteg. Mindenkinek meg kell vallania saját bűnét ahhoz, hogy Isten megbocsátása, amit már megadott a kereszten, kifejthesse hatását szívében és életében. Szent Ágoston írja még: „Isten elítéli bűneidet, s ha te is elítéled azokat, csatlakozol Istenhez … Amikor elkezded sajnálni, amit csináltál, akkor kezdődnek jócselekedeteid, mert elítéled rossz cselekedeteidet. A jócselekedetek rossz cselekedeteink felismerésével kezdődnek” (uo. 13: PL 35, 1191). Az ember időnként jobban kedveli a homályt a világosságnál, mert ragaszkodik bűneihez. De az igazi békét és az igazi örömöt csakis akkor találjuk meg, ha megnyílunk a világosságnak, csakis akkor, ha őszintén megvalljuk bűneinket Istennek. Ezért fontos rendszeresen a bűnbocsánat szentségéhez járulni, különösen Nagyböjt idején, hogy részesüljünk Isten bocsánatában és intenzívebbé váljon megtérésünk.

Kedves Barátaim, holnap lesz Szent József főünnepe. Szívből köszönetet mondok mindazoknak, akik névnapom alkalmából imáikban megemlékeznek rólam. S különösen is kérem, imádkozzatok jövő pénteken kezdődő mexikói és kubai apostoli utazásomért. Ajánljuk a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásába, akit annyira szeretnek és tisztelnek e két országban, amit felkeresni készülök.