Detroiti (USA) levél: Évközi 15. vasárnapra

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Detroiti (USA) levél: Évközi 15. vasárnapra PDF Nyomtat Email

Egy időben az a hamis mondás járta: „Krisztus igen, az Egyház nem!” Isten már az Ószövetségben is prófétákat küldött, népet választott magának, hogy a nemzetek kö-zött tegyenek tanúságot az egyetlen Istenről. Az Újszö-vetségben pedig Jézus apostolokat hívott és küldött, Egyházat alapított, hogy tanítása eljusson minden em-berhez, hogy az Egyház tanúsítsa: „Nincs üdvösség sen-ki másban”, csak Jézus Krisztusban, „mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözül-hetnének..” (ApCsel 4, 12)

Bővebben: evkozi_15_vasarnap.pdf